بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 190
حجم فایل 304 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

مقدمه……………………………………………………………………. 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی….. 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی…………………………….. 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف………………………………………. 5

مبحث : دوم : تاریخچه …………………… 9

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم ……….. 14

گفتار اول : عنصر قانونی ………………. 14

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………… 15

بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………….. 15

1.   ضرورت وجود جرم قبلی…………….. 15

2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم ……. 20

3.   خصوصیات مرتكب جرم……………………………………. 22

بند دوم: عمل مرتكب …………………… 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم ……… 27

1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها….. 29

1-1   تصفیه پول…………………….. 29

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول……….. 30

3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان………. 30

4-1  وام های صوری و دروغین……………. 30

5-1   اسمور فینگ …………………… 31

6-1   استفاده از بانكهای كارگزار………. 31

7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند 32

8-1   بهشتهای مالیاتی………………. 34 

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35

 1-2  حواله ………………………… 35

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ………… 37

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      38

        1-3 قاچاق پول…………………………………………… 38

  2-3  استفاده از كازینوها……………. 39

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…. 40

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای ……….. 41

بند چهارم : مراحل پولشویی……………… 43

1. مرحله جایگزینی……………………………………………. 43

2. مرحله لایه گذاری…………………………………………… 44

3. مرحله ادغام………………………………………………….. 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه………………. 47

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشویی…….. 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم…………….. 50

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی……… 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری……….. 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی…………….. 58

گفتار اول: فراملی بودن ……………….. 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی …………….. 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن……………. 63

مبحث سوم : میزان پولشویی………………. 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی………… 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی………. 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ………. 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی… 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم……………… 80

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………. 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   91

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988…………… 91

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال …………… 94

گفتار سوم:‌كنوانسیون شورای اروپا ………. 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی  100

گفتار ششم :‌كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف         107

گفتار دوم : گروه اگمونت ……………… 110

فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    114

مبحث اول: راهكارهای تقنینی …………… 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114

گفتار دوم :‌پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم .. 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی 123

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری…….. 128

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی.. 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ………… 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی ……………… 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك …………… 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای …… 138

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك    140

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان ……… 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تكالیف نظارتی ……. 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .. 146

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول ……….. 150

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی ….. 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل . 153

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه … 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ………. 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی…………. 157

مبحث چهارم :‌راهكارهای قضایی ………….. 161

گفتار اول:‌تسهیل كشف و اثبات جرم ……….. 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ………….. 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ………… 166

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی ……. 169

بند اول : نیابت قضایی ……………….. 170

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری ………….. 173

بند سوم :‌انتقال محكومین ……………… 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محكومین ……. 176

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………… 181

فهرست منابع و مآخذ………………….. 185

پیوست 

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *