بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر كرج در سال تحصیلی(75-74) 53 صفحه doc

شما برای دانلود بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر كرج در سال تحصیلی(75-74) به سایت وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر كرج در سال تحصیلی(75-74) را مطالعه کنید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فكر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌كنند كه با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌كنند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 53

حجم فایل: 91 کیلو بایت

بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی شهر كرج در سال تحصیلی(75-74)

فهرست عناوینچكیده تحقیق

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشكل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت كرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

نظریه‌های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه‌برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات(21-1)

فصل پنجم:

خلاصه یك تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

منابع تحقیق

پرسشنامه

تقدیر نامه

وظیفه خود می‌دانم از جناب آقای دكتر احمد احمدزاده‌بیانی كه خود از محققین به نام می‌باشند با توجه به اینكه در تمام مراحل انجام این تحقیق صمیمانه كمال مساعدت را نموده و از راهنمائیهای مكرر و بی‌دریغ ایشان برخودار بوده‌ام نهایت تشكر وسپاسگزاری را بنمایم.

» به نام خدا«

تقدیم به مادر عزیزم یگانه تكیه‌گاه و همراه زندگیم كه حاصل عمر پرثمرش همه برایم مهر بود وسراسر زندگیم همه برایش رنج. باشد كه بدینوسیله جزئی از زحمات بیكران او را جبران كرده باشم.

تقدیم به : پدر مهربانم این باغبان گلهای بهشتی كه لحظه‌لحظه عمرش در راه آسایش و راحتی من سپری شد.

تقدیم به همسر دلبندم كه حاصل یك عمر پرتلاش پدر مادری فداكار از آن اوست.

تقدیم به دو یار مشفق همیشگی‌ام محبوب و منیژه

درآخروظیفه خود می‌دانم بدینوسیله از زحمات ارزنده وبی‌دریغ جناب آقای ذبیح‌الله كاشی كه در جمع‌آوری این تحقیق مرا یاری نمودند كمال سپاسگزاری را بنمایم.

چكیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فكر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌كنند كه با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌كنند.

بطور كلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است كه با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاكهایی را كه برای هر فرد در هر كشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است كه تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل 50 نفر عادی و 5 نفر ناشنوا می‌باشد.

روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری كومه‌ای یا دردسترس است كه بدلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده می‌گردد.

ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ارزش شغلی سوپر می‌باشد پس از اجرای آزمون از آزمودنیها برای مقایسه و بررسی دو گروه عادی و ناشنوا از محاسبات آماری و آزمون در مجذور خی استفاده می‌گردد فرص صفر در این آزمون بیان می‌كندكه یك متغیر از متغیر دیگری تأثیر نمی‌پذیرد و یا تفاوتی با آن ندارد پس از اجرای آزمون بر تك‌تك پرسشهای این پرسشنامه نتیجه بدین شرح بدست می‌آید:

دانش‌آموزان عادی و ناشنوا در موارد زیر با هم متفاوتند:

1- ضرورت داشتن ابتكار و خلاقیت برای حل مشكلات شغلی

2- امكان پیشرفت در شغل

3- پرداختن به شغلی كه به قدرت هنری نیاز دارد.

4- دائمی بودن شغل

5- پرداختن به شغلی كه به توانایی ذهنی نیاز دارد.

در سایر موارد ملاكهای پرسشنامه دانش‌آموزان عادی و ناشنوا یكسان بوده و هیچ تفاوتی مشاهده نگردید.

فصل اول

مقدمه

یكی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می‌باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند كه چگونه می‌توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید. نظام تربیتی در تغییر رفتار و هدایت نسل جوان همواره با آینده سروكار دارد بطوریكه هر چه دورانهای آینده در نظر برنامه نویسان و مربیان آموزش و پرورش روشنتر باشد فعلایتهای تربیتی و با كیفیت بهتر انجام گرفته و نتیجه مطلوبتری بدست می‌دهد به همین جهت در جهان كنونی هیچ كشوری نیست كه در زمینه آموزش و پرورش به مطالعه نیازمندیها و ارزشهای انسانی در آینده نپردازد وكوركورانه یا بر اساس نیازها و ارزشهای رایج زمان به تنظیم برنامه‌های آموزشی دست بزند.

بطوركلی روشهای جدید تعلیم و تربیت مطالعه واقعیتها را در اطراف موضوعانی كه برای شاگردان جالب است سازمان می‌دهد هدف این روشها تربیت به مهمترین وجه ممكن است این نوع تربیت تنها متضمن آنچه كه تدریس می‌شود نیست بلكه شامل چگونگی توجه به علاقه و جلب علاقه دانش‌آموزان به درس خواندن نیز می‌باشد. مقصود این نیست كه مهمترین و با استعدادترین شاگردان از آموزش استفاده كنند بلكه برنامه باید با توجه به آمادگیهای فردفرد شاگردان تنظیم گردد تا همه بتوانند و از آن بهره بگیرند. برنامه آموش باید بنجوی تنظیم گردد كه در عین حال كه شاگردان را از آموزش برخورد در نماید علاقه به یادگیری را نیز در آنان تقویت كند.

بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت استدلال می‌كنند كه اگر دانش‌آموزان براساس علاقه خود آموزش ببینند و رشته تحصیلی را با توجه به علاقه خود انتخاب كنند موفقیت بیشتری كسب می‌كنند و به این ترتیب از اتلاف وقت و نیروی آنان جلوگیری خواهد شد. به این منظور شناسایی علائق دانش‌آموزان امری ضروری است شناخت علائق یكی از جنبه‌های مهم برای درك موقعیتهای یادگیری شاگردان است و یكی از موقعیتهای یادگیری پیشرفت تحصیلی است.

دانش مربوط به علائق شاگرد برای مربی اهمیت زیاد دارد چون از طرفی شاگرد را بهتر می‌شناسد و سطح دانش او را براساس این شناسایی بالاتر می‌برد واز طرف دیگر او را با رشته‌های تحصیلی مشاغل و حرفه‌های مختلف آشنا می‌كند به این ترتیب مربی هم به جنبه فردی – احساسی و هم جنبه تحصیلی – حرفه‌ای شاگرد توجه می‌كند از سوی دیگر رشد سریع تكنولوژی و پیشرفتهای علمی و فنی قرون اخیر. تحولات ژرفی را در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آورده است. در مملكت ما نیز این تحولات و تغییرات در تمام شئون زندگی اثر گذاشته و امكانات تازه‌ای را سبب گشته است.

روی همین اصل افراد به انتخاب بجا و سنجیده شغل آینده‌شان براساس علائق و استعدادهای خود توجه بیشتری مبذول می‌دارند تا علاوه بر تأمین آینده‌ای بهتر و بهره‌مندی هر چه بیشتر از امكانات یاد شده بتوانند اوقات كار خود را به صورتی مطبوع و دلپذیر درآورند.

در عصر تكنولوژی و صنعت آموزش و پرورش باتربیت نیروی كارآمد می‌تواند پیروزی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را نصیب ملت نماید.

رشد سریع تكنولوژی آموزش و پرورش را نیازمند گسترش كمی و كیفی می‌نماید و برنامه‌های قالبی و محدود دیگر قادر به همگامی با سرعت مضاعف تكنولوژی نخواهد بود. در زندگی و تمدن مبتنی بر كشاورزی و دامداری سرنوشت شغلی هر فرد معلوم بود و معمولاً شغل پدر را فرزندان به ارث می‌برند در چنین شرایطی نه سنجش علافه مطرح بود و نه در نظرگرفتن استعداد و نه راهنمایی شغلی، ولی در عصر حاضرمسأله به این سادگی نیست فرصتهای شغلی فراوان و گوناگون و وجود حالت تردیدزا و سرگردانی جهت انتخاب شغل و كوشش برای بكار گماردن بهترین فرد برای هر شغل لزوم توجه به علائق و خصوصیات و استعدادهای افراد برای انتخاب یك شغل متناسب بیشتر از هر زمانی جلوه‌گری می‌كند.

بیان مسأله:

امروزه آموزش و پرورش هر كشوری سعی در پرورش و بارآوردن افرادی دارد كه بتواند با سیستم جامعه و همچنین با توجه به علاقه و رغبت خود كار مورد علاقه‌شان را پیدا كرده و بعنوان فرد مطلوب در جامعه فعالیت نمایند. این امر در جهان در حدود سال 1914 . م شروع شده است. از طرف دیگر آموزش و پرورش ناشنوایان حدود چهارصد سال و در ایران حدود هفتاد سال سابقه دارد. اما هنوز آموزش و پروش نتوانسته پاسخگوی بسیاری از سؤالات گروه علی‌الخصوص در زمینه راهنمایی شغلی و حرفه‌ای هنوز سئوالات زیادی بدون پاسخ مانده‌اند

توجه به رغبتهای كودكان از زمان تحول درآموزش و پرورش ایجاد گشته و با جایگزینی آموزش و پرورش فعال این توجهات روز‌به روز بیشتر می‌شود.

قابل ذكر است كه براساس تعریف ارائه شده در فرهنگ عمید رغبت عبارتست از: خواستن، میل داشتن، دوست داشتن، علاقه، میل، اراده و آرزو. همچنین در فرهنگ لغت وبستر رغبت عبارتست از: تحریكی احساساتی كه با توجه به علاقه نسبت به چیزی توأم باشد رغبت زمانی ایجاد می‌‌شود كه انسان چیزی را دوست بدارد و آن شئی را مورد توجه قرار دهد و مشاهده كند یا درباره آن چیز بیاندیشد و سرانجام از آن لذت ببرد بعبارت دیگر می‌توان گفت كه رغبتها همان ترجیح و دوست داشتنی‌های انسان است در لحظه معینی از زمان

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *