تحقیق در مورد مبحث تابع رشته ریاضی

شما برای دانلود تحقیق در مورد مبحث تابع به سایت وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق در مورد مبحث تابع را مطالعه کنید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

هر دستة متشكل از دو عنصر با ترتیب معین را یك زوج مرتب گویند مانند زوچ مرتب (xy) كه x را مؤلفه اول مختص اول یا متغیر آزاد گویند و y را مؤلفه دوم مختص دوم متغیر وابسته( تابع) یا تصویر گویند

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 19
حجم فایل 184 کیلو بایت

مبحث تابع

تعریف زوج مرتب:
هر دستة متشكل از دو عنصر با ترتیب معین را یك زوج مرتب گویند. مانند زوچ مرتب (x,y) كه x را مؤلفه اول مختص اول یا متغیر آزاد گویند و y را مؤلفه دوم مختص دوم متغیر وابسته( تابع) یا تصویر گویند و نمایش هندسی آن نقطه‌ای در صفحة مختصات قائم است كه طول آن برابر x و عرض آن برابر y است.
تساوی بین دو زوج مرتب:
دو زوج مرتب با یكدیگر مساوی‌اند اگر دو نقطه اگر مؤلفه‌های نظیر‌به‌نظیر آنها با هم برابر باشند یعنی:

مثال: از تساوی زیر مقادیر x,y را بیابید:

تعریف حاصل‌ضرب دكارتی دو مجموعه :
حاصلضرب دكارتی در مجموعه B,A كه با نماد نشان داده می‌شود عبارت است از مجموعه تمام زوج‌ مرتبه‌هائی كه مؤلفة اول آنها از A و مؤلفه دوم آنها از B باشد یعنی:

مثال: حاصلضرب دكارتی درهر یك از مثالهای زیر را بصورت مجموعه‌ای از زوجهای مرتب بنویسید و نمودار آن را در دستگاه محورهای مختصات قائم رسم نمائید:

(1

(2

نمودار حاصلضرب دكارتی مجموعه‌های داده شدة زیر را در دستگاه محورهای مختصات قائم رسم كنید.

ویژگی‌های حاصلضرب دكارتی مجموعه‌ها :

فضای دوبعدی ( صفحه) 3) , ,
4) , ,
5) مثال:
تضاد زوجهای مرتب:
تعریف ریاضی رابطه:
اگر B,A دو مجموعه دلخواه باشند هر زیرمجموعه از حاصلضرب دكارتی را یك رابطه از A در B گویند اگر f یك زیرمجموعه از باشد گویند. F یك رابطه از A در B است به عبارت دیگر رابطه Fمجموعه تمام زوج مرتب‌های است كه مؤلفه‌های اول و دوم آن با شرایطی خاص( قانون یا ضابطة خاص) به یكدیگر مربوط می‌شوند. به بیان دیگر رابطه f زیرمجموعه‌ای از است كه با ضابطه یا قانون خود مختص اول زوجهای مرتب را به مختص دوم آنها پیوند می‌دهد مانند رابطه پدر و فرزندی رابطه مالك و مستأجری رابطه عبد و مولا رابطه اعداد با مجذور آنها.
مفهوم تابع: تابع بیانگر چگونگی ارتباط مقدار یك كمیت(متغیر وابسته y= ) به مقدار یك كمیت دیگر( متغیر مستقل x= ) است مفهومی كه خواص آن، انواع آن، نمودار‌ آن حد و پیوستگی آن؛ مشتق و انتگرالگیری از آن و… نه تنها در ریاضیات بلكه درهمه علوم و فنون نقش مهمی ایفا می‌كند و در زندگی خود نیز به نمونه‌هایی برمی‌خوریم كه مقدار یك كمیتی( كمیت تابع) به مقدار كمیت دیگری( كمیت آزاد) وابسته است؛
مثال: متغیرهای وابسته (y) و متغیرهای مستقل(x) را در مثالهای زیر مشخص كنید:
1) افزایش طول یك فنر به وزنه‌ای كه به آن آویزان می‌شود بستگی دارد.
جواب: « افزایش طول فنر» = متغیر وابسته(y ) و « مقدار وزنه» = متغیر آزاد (x)
2) »هر كه بامش بیش، برفش بیشتر»
جواب:« مقدار برف انباشته‌شده روی پشت‌بام» = متغیر وابسته(y ) و« مساحت پشت‌بام»= متغیر آزاد
3) مقدار مكعب هر عددی به آن عدد وابسته است.
جواب: مكعب عدد«= متغیر وابسته(y ) و « خود عدد»= متغیر مستقل(x )
تذكر: با توجه به اینكه هر تابع یك رابطه است( عكس این مطلب درست نیست یعنی هر رابط ممكن است تابع نباشد.
تعریف تابع:
اگر رابطهf بصورت مجموعه زوجهای مرتب باشد آنگاه رابطةf را تابع گویندهرگاه هیچ دوزوج مرتب متمایزی در f دارای مؤلفه‌های اول یكسان نباشند یعنی:

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *