تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن

تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 104
حجم فایل 3.687 مگا بایت

عنوان                                                                                                              صفحه

پیشگفتار                                                                                               1

فصل اول                                                                                                                   3

طرح تحقیق                                                                                                                 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                        4

اهمیت انجام تحقیق                                                                                   6

اهداف كلی تحقیق                                                                                     6

هدف های ویژه  تحقیق                                                                               6

روش انجام تحقیق                                                                                     7

فصل دوم                                                                                             8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                                   8

2_1: تاریخچه                                                                                         9

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد                                                                     11

الف) آنتن هرتز                                                                                         11

ب) آنتن ماركنی                                                                                       11

پ) آنتن شلاقی                                                                                        12

ت ) آنتن لوزی ( روبیك)                                                                              12

ث) آنتن V معكوس                                                                                   12

ج) آنتن ماکروویو                                                                                      13

چ) آنتن آستینی                                                                                       16

ح) آنتن حلزونی                                                                                       16

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA                                                 17

2-3 : پارامترهای آنتن                                                                                18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                   18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                         18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                              19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                                 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                           22

جهت دهندگی آنتن ها                                                                                23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                  23

شعاع های فرعی آنتن ها                                                                              24

مقاومت پرتو افكنی  آنتن                                                                             25

امپدانس ورودی آنتن                                                                                  25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                   26

طول موثر آنتن                                                                                         27

پهنای نوار فركانس آنتن ها                                                                            27

پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                   28

پلاریزاسیون خطی                                                                                     29

پلاریزاسیون دایره ای                                                                                   30                                                                                                           

پلاریزاسیون بیضوی                                                                                   30

ساختمان مكانیكی آنتن ها                                                                            31

اندازه آنتن                                                                                              31

نصب آنتن ها                                                                                           31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                        32

رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                                33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                   34

فصل سوم                                                                                                                  35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                        35

2-1:سخت افزار شبکه                                                                                36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                              37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                                  37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                                       37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                                              37

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                                                 39

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)                                               39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)                                                    41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                          42

2-2: نرم افزار شبکه                                                                                   42

2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer)                                                           46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                                   46

2-2-3:لایة شبکه                                                                                     47

2-2-4:لایة انتقال(Transport layer)                                                           47

2-2-5:لایة کاربرد (Application layer)                                                       47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)                                                         48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                      49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11                                                                             49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده                                                               51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16                                                                             52

فصل چهارم                &nbs

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *