روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B 88 صفحه doc

شما برای دانلود روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B به سایت وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B را مطالعه کنید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎A و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با كمك مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه دارای 25 سؤال به صورت بلی‎ خیر ‎ نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج كتل مورد بررسی قرار گرفتند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 88

حجم فایل: 63 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

– چكیده تحقیق

فصل اول

– مقدمه

– بیان مسأله

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– فرضیات یا سؤالات تحقیق

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش

– حجم نمونه

– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

الف: تعریف نظری

ب: تعریف عملیاتی

فصل دوم

عنوان

صفحه

«پیشینة تحقیق»

بخش اول:

– تعریف اضطراب و انواع آن

– شدت اضطراب

– علل و انگیزه‎های اضطراب

– شیوع اضطراب

– اضطراب از دیدگاه مكاتب روانشناسی

بخش دوم:

– تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎A و ‎B و توسعة آن)

– تیپ شخصیتی ‎A و بیماریهای جسمی

– رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارها و متغیرهای دیگر

بخش سوم:

– تحقیقات انجام شده در خارج از كشور

– تحقیقات انجام شده در ایران

عنوان

صفحه

فصل سوم:

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش

– نمونه پژوهش

– روش نمونه‎گیری

– ابزار اندازه‎گیری

– روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری

– روش آماری

فصل چهارم

– تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها

– جداول آماری

– آزمون فرضیه

فصل پنجم

بحث و نتیجه‎گیری

عنوان

صفحه

بررسی نتایج

میزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری

– محدودیتهای تحقیق

– پیشنهادات

– ضمائم

– منابع

چكیدة تحقیق:

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎A و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با كمك مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه دارای 25 سؤال به صورت بلی‎- خیر ‎- نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج كتل مورد بررسی قرار گرفتند.

مطابق اغلب یافته‎های مطالعاتی پیشین، یافته‎های پژوهش حاضر نشان می‎دهند كه در كل آزمودنیهای تیپ شخصیتی ‎A اضطراب بالاتری را از افراد تیپ شخصیتی ‎B تجربه می‎كنند (با اختلاف میانگین = 8/2)

همچنین برحسب نتایج آزمون تحلیل آماری ‎t استودنت در درجه آزادی 18 = d.f و در سطح ‎05/0 = در جهت بررسی فرضیه 2 سویة تحقیق «كه بین میزان اضطراب تیپ شخصیتی ‎A و ‎B تفاوت معنی‎داری وجود دارد»، یافته‎ها بیانگر تفاوت معنی‎داری بین میزان اضطراب در 2 تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند كه این یافته‎ها در این پژوهش با یافته‎ها و نتایج تحقیقات مشابه (نظیر تحقیقات فریدمن و روزنمن (1974) یا تحقیقات پرایس (1983)) هماهنگی قابل ملاحظه‎ای را نشان می‎دهند.

فصــل اول

– مقدمه

– بیان مسأله

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– فرضیات یا سؤالات تحقیق

– روش تحقیق

– جامعه پژوهش و حجم نمونه

– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات: تعریف نظری و تعریف عملیاتی

مقدمه:

با توجه به ویژگی‎ها و تفاوتهایی كه قرون و اعصار با یكدیگر دارند، قرن 17 قرن تنویر افكار و قرن 18 عصر منطق، قرن 19، قرن ترقی و پیشرفت، قرن 20 عصر اضطراب نامیده می‎شود. با غلبه بر بیماریهای جسمی كه سالها سرنوشت بشر را در اختیار داشته و بشر هر روز بیش از پیش به تأثیر عوامل روانی در سعادت خوا واقف می‎گردد.

استان متمدن دیگر قربانی قطعی بیماریهای همه‎گیر نمی‎شود طاعون جای خود را به گروهی از بیماریهای روانی از قبیل: تشویش، احساس ناامنی، فریبكاری و تردید داده است.

در اطراف نامردم محنت زده و ناخشنود و مضطربی كه نیروی فكری خود را از دست داده و قادر به حل مسائل زندگی خود نیستند، بسیارند. شگفت‎اند كه ناراحتی‎های روانی بی شاز جمیع اختلالات جسمی دیگر سلامت بشر را تهدید می‎كند. گاهی این اضطراب به طور نا گهانی و زمانی به طور تدریجی ظاهر می‎شود و زمانی در حد چند ساعت است، اما صرفنظر از چگونگی بروز شدت و حدت آن اضطراب آن اساس و بنیادی است كه كمتر كسی با آن بیگانه است. فرد، بی‎پناه و درمانده است و نمی‎تواند معنی‎ای برای این حالت عاطفی بیابد اما وقتی این وهله‎ها و مرا حل اضطراب ظاهرو تكرار می‎شوند پابرجا می‎ماند

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *