پژوهش معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)

هم میهن عزیز خوش آمدید.

شما به بهترین سایت دانلود مقالات برای دانلود پژوهش معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پژوهش معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی ذخایر نمك در جهان و ایران بصورت اجمالی و به ترجیح در خصوص گنبد نمكی گرمسار

دسته بندی معدن
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 213
حجم فایل 357 کیلو بایت

مقدمه :
نمك ازجمله مواد معدنی است كه بشر در طول تاریخ استفاده های فراوان از آن نموده است و حتی در گذشته كالایی جهت معاملات پایاپای بوده است بنده با عنایت به اینكه گنبد نمكی گرمسار جزیی از زادگاهم بوده و اینجانب در معادن مختلف آن به انحاء مختلف طی چند سال گذشته فعالیت داشته‌ام ،مرا بر آن داشت كه طی این مقاله تا حدودی آنرا به علاقه مندان خصوصا مهندسین معادن و زمین شناسان محترم معرفی نمایم . امید است قدمی هر چند كوچك اما مفید در این راه برداشته باشم .
فهرست مطالب
فصل اول:كلیات
1-1)هدف……… 15
1-2)پیشینه و تحقیق………… 15
1-3)روش كار و تحقیق……………. 15
فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ……… 17
الف : کلیاتی درمورد نمکها ……………. 18
1-2 تاریخچه نمک ……………… 18
2-2 نمک وموارد استفاده آن ……….. 20
3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ……. 20
ب: ژئو شیمی و کانی شناسی ……………. 27
4-2 ژئوشیمی ……………….. 27
5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌………… 28
6-2 کانی های همراه هالیت ………. 31
7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری ………. 34
پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت ………. 37
8-2 شرایط تشکیل هالیت …… 37
9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌………. 39
10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن …… 41
11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها … 44
12-2 سبخا …………. 46
13-2 محیط های دریایی……. 47
14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟…… 48
ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ……… 53
15-2 اقیانوس ها ودریاها ….. 53
16-2 دریاچه ها ………. 54
17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌………… 56
18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ……… 57
19-2 نهشته های نمک لایه ای ………. 57
20-2 گنبدهای نمکی ………….. 59
21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی ……… 61
22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ……… 62
23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی ……….. 63
ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری………. 69
24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877))………………….. 69
25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)………… 70
26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)……. 70
27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)… 75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک …….. 75
29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری …….. 77
آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی …….. 82
30-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس…….. 82
31-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان….. 86
1-31-2 گنبد نمكی قشم……….. 86
2-31-2 گنبد نمكی سیاهو………….. 88
3-31-2 گنبد نمكی گچین………. 89
32-2 نمك های ژوراسیك فوقانی…………. 90
33-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان…….. 91
1-33-2 گنبد نمكی علی آباد……. 91
2-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد………. 91
3-33-2 نمك آبی راین……….. 92
4-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد…………… 92
5-33-2 نمك آبی نوق……….. 93
34-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی…… 93
1-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان)….. 95
2-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد……. 97
3-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد…….. 97
الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد…….. 98
ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد…………… 98
ج-كانال نمك عقدا…….. 99
35-2 نمك های ائو-الیگوسن………… 99
36-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی……. 101
37-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان……. 103
1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان… 104
2-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی….. 105
الف-معدن كوه نمك……. 105
ب-معدن تخت رستم…….. 105
ج-معدن سردره…….. 106
د-معدن سیالك…………. 106
ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار….. 107
و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار)………… 107
ز-معدن راه راهك……… 108
ح-معدن كرند……………… 108
ط-معدن ناروبنه…………. 109
ی- معدن بنه كوه………….. 109
ك-معدن رودخانه شور……. 109
3-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110
الف-معدن گزوشك………. 110
ب-معدن چاه غلغل……….. 111
ج-معدن شهر آباد……… 111
د-معدن حسین آباد ده نمك…………. 112
ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت…………. 112
و-نمك های محدوده سرخه………… 113
ز-معدن لاهورد……….. 113
ح-برونزدهای نمكی نمكان…… 113
6-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی…….. 119
38-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان……. 120
1-38-2 زمین شناسی استان خراسان……… 120
2-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان…… 122
1-معدن نمكی آبقوی……. 122
2-معدن نمك عمارلو……. 123
3-معدن نمك حصار یزدان……… 124
4-معدن نمك سلطان آباد…….. 124
5-معدن نمك غار…………… 124
6-معدن نمك اسلام قلعه……. 125
7-كالشور سبزوار………… 125
8-معدن نمك آبی گدار خماری………… 125
9-نمك زار سبزوار………. 125
10-نمك آبی جاجرم……… 126
39-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن……….. 127
1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن.127
الف-آثار نمكی استان لرستان……………… 128
1-نمك چل قادی (سفید دشت)……….. 128
2-مظهر معدن نمكی چالكل………………….. 128
3-نمك چم چیر (امیر آباد)……….. 130
4-مظهر معدنی نمك بابا بهرام……….. 130
41-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن….. 131
1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن……. 131
الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم……… 132
زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر……… 132
1- گنبد نمكی قم یا كوه نمك……………… 134
2- گنبد نمكی یزدان……… 135
3- گنبد نمكی آخ……….. 136
4- گنبد نمكی شیخ حاجی……… 136
3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر………. 137
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن…….. 140
1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن…… 140
2-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان…….. 140
خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان…….. 140
1-گنبد نمك مزرعه………. 141
2-گنبد نمكی ایوند…….. 142
3-گنبد نمكی سار……… 142
4-گنبد نمكی ترب……….. 142
5-گنبد نمكی منور…………. 143
6-گنبد نمكی شوره دره……………… 143
7-گنبد نمك قره آغاج تبریز…….. 143
8-گنبد نمك تازه كند………………. 144
9-گنبد نمك نهند…….. 144
10-گنبد نمكی داش اسپیران……….. 144
11-گنبد نمكی خواجه……………….. 145
12-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ)…. 145
13-گنبد نمكی قزلجه……………… 145

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *