کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس 106 صفحه doc

شما برای دانلود کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس به سایت وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس را مطالعه کنید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

اگر به تاریخ بنگریم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه كنیم نیك می بینیم یكی از مهمترین فرازهای زندگی بشری موضوع ارتباط و چگونگی ایجاد آن بوده است این موضوع برای مردم جوامع به ویژه حاكمان و دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پیام از طریق پیك های تیزرو و نوشتن در الواح ، مبادله می شد و یا در زمانهای دورتر كه پیام به صورت فوری بود با آتش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل: 1 مگا بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار……………………………. 1

مقدمه……………………………….. 2

فصل اول( آشنایی كلی با مكان كارآموزی )

بخش اول :کلیات………………………. 4

تعریف مخابرات……………………….. 5

تاریخچه مخابرات ایران………………… 5

تشکیلا ت کنونی : …………………….. 6

تاریخچه مخابرات در استان فارس………… 7

نوع شرکت …………………………… 8

شخصیت حقوقی………………………… 8

مدت شرکت……………………………. 8

موضوع فعالیت های شرکت ………………. 8

اساسنامه شرکت……………………….. 8

استفاده کنندگان صورت های مالی…………. 9

وضعیت اشتغال شرکت……………………. 9

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع ………………… 10

ارکان شرکت………………………….. 10

مجمع عمومی شرکت……………………… 10

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی ……………. 11

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده……….. 11

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی……….. 12

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده…. 13

هیات مدیره شرکت……………………… 13

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره…………… 13

وظایف و اختیارات هیأت مدیره……………. 14

وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 15

بازرسان(حسابرس)……………………… 15

وظایف بازرسان……………………….. 16

گزارش حسابرسان ……………………… 16

هدف ها و راه بردهای شرکت …………. 17

اهداف سال مورد گزارش…………………. 18

ذخایر شرکت………………………….. 19

تغییر روش استهلاک ……………………. 20

نرخ استهلاک گیری دارایی ها ……………. 21

صورت های مالی اسا سی ………………… 22

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان….. 25

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی …. 29

بخش دوم :نمودارهای شرکت ……………… 30

بخش سوم :چارت های سازمانی…………….. 36

بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت………………… 44

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات …… 45

وظایف و مسئولیتها……………………. 46

وظایف انباردار:……………………… 49

واحد هزینه های سرمایه ای……………… 50

رویه های واحد خزانه داری……………… 50

چارت رویه های واحد خزانه و پرداخت……… 53

واحد هزینه های جاری …………………. 54

حقوق و فوق العاده ها…………………. 55

مزایای متفرقه حقوق و دستمزد…………… 56

واحد دارایی ها………………………. 60

واحد ترازنامه……………………….. 61

واحد بایگانی ……………………….. 62

واحد خسارت :………………………… 62

واحد اصلاح و نگهداری حسابها …………… 62

معین حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری… 65

واحدبودجه ………………………… 67

فصل دوم( عملیات حسابداری شرکت )

بخش اول :حسابداری شرکت……………….. 71

اداره در یافت ها ……………………. 72

ثبت نام تلفن ……………………….. 72

دائری تلفن …………………………. 72

استرداد وجوه تلفن …………………… 72

تها تر کردن تلفن…………………….. 73

تبدیل تلفن ویژه به عادی………………. 73

صدوری ( لیست درامد)………………….. 73

وصولی مشترکین مراکز کم ظرفیت ………… 74

وصولی مشترکین شیراز………………….. 74

در آمد های شرکت …………………….. 75

درآمد های اختصاصی …………………… 75

اداره پرداخت ها……………………… 77

واحد انبار ها……………………….. 77

انواع انبارها……………………….. 77

واحد سرمایه ای.. …………………… 80

واحد جاری …… …………………… 82

ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای………… 82

طرح های جاری……………………….. 84

سایرهزینه های شرکت …………………. 85

اداره تمرکز حسابها………………….. 85

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده ……. 86

سرقت دارایی………………………… 89

ضمانتنامه ها ………………………. 89

ضبط ضمانتنامه ……………………… 90

پیش پرداخت ………………………… 91

حسابهای شهرستان ……………………. 91

بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران 94

تائیدیه مدیران شرکت ………………… 98

فصل سوم(نتایج و پیشنهادات )

خلاصه و نتیجه گیری…………………… 101

کلام آخر …………………………… 103

انتقادات و پیشنهادات ……………….. 104

مقدمه

اگر به تاریخ بنگریم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه كنیم نیك می بینیم یكی از مهمترین فرازهای زندگی بشری موضوع ارتباط و چگونگی ایجاد آن بوده است این موضوع برای مردم جوامع به ویژه حاكمان و دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پیام از طریق پیك های تیزرو و نوشتن در الواح ، مبادله می شد و یا در زمانهای دورتر كه پیام به صورت فوری بود با آتش افروختن دركوره ویاازراه انداختن دود در روز روشن و دمیدن در شیپورهای بزرگ با دیگر طایفه ها و قبائل همسایه ارتباط بر قرار می کردند این ها همه حكایت از اهمیت وجود ارتباط و اطلاع رسانی دارد كه به عنوان یكی از جمله نیازهای اساسی جوامع انسانی به شمار می رود بشر چون نیاز داشته كه بتواند پیام را به موقع ارسال نماید همیشه در تلاش بوده است تا بتواند ابزار و تجهیزات پیام رسانی راتوسعه و تكمیل نماید تا روش برقراری ارتباط و پیام رسانی آسانتر و راحت تر شوداین است كه روز به روز توانست در جهت نیل به خواسته اش که همانا پیشرفت در ابزارهای ارتباطات و اطلاع رسانی بود تندتر حركت كند تا اینكه توانست ابزارهای نوین را جایگزین وسایل قبلی خود نماید.

امروزه شاهد این تحولات چشمگیر و حیرت آور ارتباطات مخابراتی در جوامع جهانی هستیم وجود ارتباطات اینترنت ، ماهواره و بسیاری از امكانات مدرن مخابراتی همه از پیشرفت های تكنولوژی و فن آوریهای مخابراتی خبر می دهند.

در تهیه این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه آن بتوانند با مخابرات استان فارس و نحوه عملیات حسابداری آن و همچنین وظایف قسمت های مختلف مالی این شرکت اشنا شوند.

تاریخچه مخابرات ایران

وزارت پست و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی ، فنی و تحقیقاتی و تولیدی دولت ایران است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است. این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و اندیشه هزار متخصص، کارشناس ، مهندس ، کارمند و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم ، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی بر عهده دارد.

وزارت تلگراف در سال 1255 خورشیدی تاسیس شد ونخستین وزیر آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال 1258 خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به امین الملک سپرده شد . سی یال بعد در سال 1288 وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد.

شرکت تلفن ایران در سال 1284 خورشیدی تاسیس شد و تا سال 1308 با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت . در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه هیات وزیران به وزارت پست وتلگراف

وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن تا سیس شد . پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات ، مراکز پستی و تلگرافی به تدریج افزایش یافت .

تشکیلا ت کنونی :

در سالهای اخیر فعالیتها ، وظایف و مسئولیتعای وزارت پست و تلگراف و تلفن بسیار زیاد شده به طوری که خدمات گسترده آن در روستاهای بسیار کم جمعیت کشور نیز راه یافته است .

اکنون وزارت پست و تلگراف و تلفن دارای هفت شاخه معاونت ، شش دفتر و چندین مرکز و شرکت دولتی است .

معاونان وزیر در هفت شاخه مدیریت عبارتند از : معاون اداری و مالی ، معاون امور مخابراتی ، معاون امور پستی ، معاون طرح و برنامه ، معاون امور بین الملل، معاون حقوقی وامور مجلس و معاون آموزش، تکنولوژی و تمور شرکتها. شش دفتر وزارتی عبارتند از :

دفتر وزیر ،دفتر روابط عمومی ، دفتر ارزشیابی و بازرسی ، دفتر حراست ، دفتر گزینش و دفتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری .

شرکتها ، سازمانها ، مراکز ، موسسات آموزشی و کارخانه جات وا بسته:

الف ) شرکتهاومراکز:

1.شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

2.شرکت مخابرات ایران

3.شرکت پست بانک

4.شرکت فدلات هواپیمایی پیام

5.مرکزسنجش ازراه دورایران

6.اداره کل ارتباطات رادیویی

ب)موسسات ومراکزآموزشی:

1.دانشکده مخابراتی

2.مرکزتحقیقات مخابرات ایران

3.مرکزآموزش شرکت پست

ج)کارخانه جات ومراکزتولیدی وابسته:

1.شرکت کارخانه جات مخابراتی ایران

2.شرکت صنایع ارتباط راه دور

3.شرکت کابلهای شهید قندی

4.شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران

تاریخچه مخابرات در استان فارس

تاریخ ارتباطات مخابراتی در استان فارس، به حدود یکصد سال پیش می رسد . در آن زمان ،خط تلگرافی بین تهران و بندر بوشهر توسط کمپانی هند شرقی کشیده شده بود. که از مسیر برازجان ، کازرون ، شیراز می گذشت و به تهران می رسید . در سال 1313 اولین مرکز تلفن مغناطیسی با 80 شماره تلفن در شهر شیراز نصب و راه اندازی شد این تلفن که از نوع سیستم مغناطیسی بود، ارتباط داخلی مشترکین را فراهم می نمود و تا سال 1338 به هزار و صد شماره رسید . با زیاد شدن شماره تلفن ها اولین اداره تلفن خودکارشهری شیراز با نصب اولیه 3000 شماره تلفن شروع به کار نمود . کل شماره های منصوبه در استان فارس تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی چهل و هفت هزار شماره بود، که 25000 شماره در شهر شیراز و مابقی در شهرهای جهرم و آباده مشغول به کار بود. با پیروزی انقلاب اسلامی تحولات عظیمی در سیستمهای مخابراتی صورت گرفت و رشد چشمگیری در توسعه ارتباطات حاصل شد یکی از تحولات بسیار مهم که در سیستم های مخابراتی صورت گرفت تبدیل اداره مخابرات استانها به شرکت مخابرات استانها بود که این امردر اجرای قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیسات شرکت مخابرات ایران مصوب6/12/1372 وبراساس اساسنامه واحد شرکت های سهامی مخابرات استان های کشورصورت گرفت تا بر اساس،اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره گردند . شرکت مخابرات فارس نیز در اجرای همین بند طی جلسه ای مورخ اول بهمن1374توسط کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف وتلفن تصویب و در تاریخ 4/11/1374به تأیید شورای نگهبان رسید و فعالیت های این شرکت از تاریخ اول فروردین ماه 1375اغاز گردید.

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *