گذر و نظری بر سقاخانه

شما به بهترین سایت دانلود مقالات برای دانلود گذر و نظری بر سقاخانه وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات گذر و نظری بر سقاخانه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

نخست باید معنی دین و هنر مشخص شود و سپس ربط حقیقی دین و هنر مورد تحقیق قرار گیرد تا در نهایت بتوان برای پرسش مذكور پاسخی مستدل یافت

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 169
حجم فایل 1.34 مگا بایت

نخست باید معنی دین و هنر مشخص شود و سپس ربط حقیقی دین و هنر مورد تحقیق قرار گیرد تا در نهایت بتوان برای پرسش مذكور پاسخی مستدل یافت .

«دین به معنای كل عبارت است از مجموعه فرامین ، قواعد و دستورات و احكام الهی كه برای خیر و سعادت و كمال انسان توسط پیامبران به بشر ابلاغ شده است . عنایت دین خیر و كمال مطلق است و كمال مطلق زیبایی حقیقی و جمال مطلق است . دریافت حقیقت مطلق ، شهودی است و عشق ذاتی ابنای بشر به حقیقت مطلق (حقیقة الحقایق) منشا شهود است و شهود میسر نشود الا به مسیر روح درعالم قدس و استغراق در دریای وحدت و آشنا شدن ذوق به توحید .[1]»

حقیقت دین ، معرفت الهی است . موضوع و هدف دین ،‌وجود مطلق (‌خداوند)‌ است وشریعت ( دین ) راه و رسم الهی شدن را به انسان می‌آموزد تا صفات الهی در وجود انسان تجلی یابد و به مقام خلیفه الهی رسد .

الذی احسن كل شی خلفة و خدا كسی است كه هر چه را آفرید ، نیكو آفرید (‌آفریده او در نهایت حسن و زیبایی است ) .

در جهان چو حسن یوسف كس ندید حسن آن دارد كه یوسف آفرید

حضرت امام ( ره ) در كتاب شریف[2] دعای سحر می‌فرمایند :« بهاء به معنای زیبایی است و زیبایی عبارت است از وجود ، پس هر چه خیر و زیبایی و سناهست همه از بركات وجود است و سایه آن است تا آن جا كه گفته‌اند مساله اینكه وجود عبارت از خیر و زیبایی است همه از بدیهیات است پس وجود، همه‌اش زیبایی و جمال و نور و روشنی است و هر قدر وجود قوی‌تر باشد زیبایی‌اش عامتر و زیباتر خواهد بود .»

وجود تجلی واجب الوجود است . این تجلی و ظهور ، جلوه ی كمال مطلق و جمال مطلق و مساوی زیبایی است . اگر زیبایی ذات هنر باشد غایت هنر به امر خارج از ذات دلالت ندارد . پس غایت هنر همان حقیقت ذاتی آن و حقیقت ذاتی هنر ، زیبایی حقیقی است . از این باب ،‌موضوع و هدف ، دین و هنر امری واحد است . در هنر زیبایی حقیقی وجود مطلق و به عبارتی جمال مطلق است و از حیث تفاوتی میان موضوع دین و هنر نیست .

« فلوطین معتقد است :« جسم زیبا از طریق بهره‌یابی از نیروی صورت بخشی كه از صور خدائی می‌آید ، وجود پیدا می‌كند . عقل و هر چه از عقل فیضان می‌یابد زیبایی اصیل روح است نه زیبایی ناشی از امور بیگانه و بدین جهت است كه می‌گویند روحی كه نیك و زیبا شود همانند خدا می‌گردد زیرا خدا منشا بخش بهتر و زیباتر هستی و به عبارت بهتر منشا خودهستی یعنی زیبایی است . روح ، موجودی خدائی و خود جزئی از زیبایی است و به هر چه نزدیك شود و دست یابد ، آن را تا آن حد كه قابلیت بهره‌وری از زیبائی دارد ، زیبا می‌سازد ، اگر بینی كه زیبا نیستی همان كن كه پیكر تراشان با پیكر می‌كنند ،‌ هر چه زیادی است بتراش و دور بینداز ، این جا را صاف كن ، آنجا را جلا بده ، كج را راست كن و سایه را روشن ساز و از كار خسته شو تا روشنایی خدائی فضیلت ، درخشیدن آغاز كند و خویشتن داری را برا و رنگ مقدسش بینی ،‌روح اگر خود زیبا نباشد زیبایی را نمی‌تواند دید از این رو كسی را كه می‌خواهد نیكی و زیبایی را ببیند نخست خود را باید همانند خدا كند و نیك و زیبا شود .»

اگر ذات هنر دینی است ، صورت هنر هم تجلی همان ذات است و صورت از ذات خود نمی‌تواند تخلف كند . این صورت ، صورت محسوس است و در هنرهای تجسمی كه با عینیت سروكار دارد صورت جسمانیه نامیده می شود .

« میكل آنژ» می‌گوید :« هنر خوب برای نزدیكی به پروردگار است و در واقع جلوه‌ای از مظاهر زیبایی اوست …. نقاشی خوب ذره‌ای از كمال حق و نشانه‌ای از آوای موسیقی جان بخش آنست …. پس كفایت نیست استادی چیره باشی . باید روحت صفا داشته باشد و سلامت فكرت از روح القدس نشأت گیرد .

«چکشم سنگ‌های سخت را صورت می‌دهد دستم آن را بر می‌گیرد هم فرمان می‌دهد یا آن را زیرو رو می‌سازد . بنابراین نیروی دیگری است كه سنگ سخت را نرم می‌كند و چكش خداوند است كه زیبایی می‌آفریند . من وبسیاری مثل من ، وظایفشان را چون فرمانی كه از طرف پروردگار به آنان داده شده ، انجام می دهند من با وجود ضغف و پیری ، به سبب عشق به پروردگارم كه همه امیدم بسته به اوست به هیچ وجهی از وظایفم دست برنخواهم داشت .[3]»

« میر عماد حسنی » بر بیان صفات كاتب ( خوشنویس ) چنین می‌نویسد :« بدان كه كاتب باید از صفات ذمیم احتراز نماید زیرا كه صفات ذمیمه در نفس علامت بی‌اعتدالی است و حاشا كه از نفس بی ‌اعتدال كاری آید كه در او اعتدال باشد .» [4]و حال نگاهی گذرا می اندازیم به موضوع پروژه سقاخانه این ساحت پاك و مقدس ، این جگر پاره‌ی باور مردم ، مكانی كه نامش یادآور گلوهای تشنه و سیراب شده است و منظرش از خنكای طراوت و نمناكی فضا ، تا وجود آب و خیسی در و دیوارش حكایتگر سرگذشت ویژه خود است .

حكایت گوشه‌ای از فرهنگ اجتماعی مردم پیشین این مرز و بوم است كه توجه واحترام به آن بخشی از ذهنشان را به خود مشغول می‌داشت . سقاخانه ؛‌محلی كه هنوز مردم بر آن دست و پیشانی و لب می‌سایند تا مراد خود گیرند . این تراوشگاه اندیشه‌ی یقین و حاجت كه بامدادان تواضعگاه عابران مصفا بوده و پسینگاهان پذیرای خسته از سركارآمدگان روز به پیاله‌ای آب .

سقاخانه ، تجسم عینی پاره‌ای از فرهنگ اعتقادات دینی مردم این دیار است ، كه با هر گره و قفل و نشانی كه به در و دیوارش زده شده ، داستانی از آرزوها و گرفتاری‌ حاجتمندانش را در بر دارد .

«در فرهنگ سقاخانه ، نگاه به زندگی جور دیگری است . اگر چه آدم‌ها خود را از آن سیراب می‌سازند ولی : گره می‌زنند تا گره كارشان گشوده شود .

قفل می‌كنند تا كلید بن بستهای زندگی‌شان رابجویند .

پول می‌ریزند تا قرضشان ادا گردد.

شمع می‌افروزند تا تیره‌گی را بنده سازند .

نشانی می‌كوبند تا دست اقبالی در بختشان را بكوبد .

و به عین می‌بخشند تا به ذهن طلب كنند .

در این فرهنگ صحبت از سادگی دلهایی است كه رنگ تدلیس و تلبیس به خود نگرفته‌اند و پاكی دل خویش را به شباهت آینه‌ای قلمداد كرده‌اند،‌كه پاسخ طلب حاجتشان را در آن ، هم چون تصویری ناپیدا به انتظار می‌نشیند

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : نماد و نگرشی نمادین

1-1 نماد و نگرش نمادین به هستی ……………………………………………………………. 6

1-2 نماد و نقش آن در زندگی ………………………………………………………………… 10

فصل دوم : سقاخانه

2-1وجود افتراق فضاهای سنتی و مدرن……………………………………………………. 13

2-1-1 شناختی از دو واژه «نوگرایی» و «سنت گرایی»……………………………….. 13

2-1-2 گرایش به فضاهای شهری سنتی ……………………………………………………. 14

2-1-3 مقایسه فضاهای سنتی و مدرن ……………………………………………………… 16

2-2 فرهنگ واژگانی سقاخانه …………………………………………………………………… 18

2-3 علل پیدایش سقاخانه ……………………………………………………………………….. 24

2-4 دو عنصر اساسی در سقاخانه …………………………………………………………… 31

2-4-1 آب………………………………………………………………………………………………. 32

2-4-1-1 آب عنصر مقدس و مشترک در ادیان پهنه ی ایران زمین………………. 34

2-4-1-2 آب در دیگر آیین های باستانی……………………………………………………. 36

2-4-1-3 آب در ادیان و آیین ها……………………………………………………………….. 37

2-4-1-3-1 آب در دیانت یهود…………………………………………………………………. 37

2-4-1-3-2 آب در مسیحیت ……………………………………………………………………. 38

2-4-1-3-3 آب در آیین مندائی و صابئین ………………………………………………… 38

2-4-1-3-4 آب در اسلام ……………………………………………………………………….. 39

الف : بازتاب آب در اسلام ………………………………………………………………………… 39

ب: آب در عرفان اسلامی – ایرانی …………………………………………………………….. 40

ج: آب ، واقعه كربلا و آب تربت …………………………………………………………………. 42

د: آب و مذهب دو روی یك سكه‌اند در سقا خانه ………………………………………… 45

2-4- 2 آتش ………………………………………………………………………………………….. 50

2-4-2-1 آتش و نور در ایران باستان ……………………………………………………… 50

2-4-2-1-1 اهمیت آتش و نور درجهان بینی آفرینش ایران باستان …………….. 53

2-4-2-1-2 آتش و نور واسطوره های آن در فرهنگ آریایی ……………………… 53

2-4-2-2 كاركرد رمزهای آتش و نور در اسلام ……………………………………….. 54

2-4-2-3 كاركرد رمزهای آتش و نور در ایران ………………………………………… 55

2-4-2-4 نور و هنر ……………………………………………………………………………….. 56

2-5 معماری سقا خانه …………………………………………………………………………….. 57

2-6 عناصر نمادین سقا خانه ……………………………………………………………………. 60

2-6-1 آینه …………………………………………………………………………………………….. 61

2-6-2 شمع ( چراغ نفتی ، لوستر ) ……………………………………………………………. 63

2-6-2-1 شعله شمع ………………………………………………………………………………. 64

2-6-2-2 سوگند به نور و روشنایی و فروغ و شمع افروزی ………………………. 66

2-6-2-3 شمع گردانی در مراسم مقدس …………………………………………………… 67

2-6-2-4 شمع در سقا خانه : آتش و آب ………………………………………………….. 67

2-6-3 قفل …………………………………………………………………………………………….. 68

2-6-4 آدمكهای فلزی ……………………………………………………………………………… 70

2-6-5 پنجه ………………………………………………………………………………………….. 72

2-6-6 چشم …………………………………………………………………………………………… 74

2-6-7 ظرف سقا خانه‌ای ………………………………………………………………………… 75

2-6-8 ستاره …………………………………………………………………………………………. 76

2-7 تزئینات دیگر سقاخانه ………………………………………………………………………. 76

2-7 -1 کتیبه نویسی………………………………………………………………………………… 76

2-7-2 سنگاب…………………………………………………………………………………………. 80

2-8 رنگ در سقاخانه ……………………………………………………………………………… 81

2-8-1 پیشینه ای از رنگ ………………………………………………………………………… 81

2-8-2 خواص رنگ سبز …………………………………………………………………………. 82

2-8-2-1 مسرت بخشی و شاد آور بودن …………………………………………………. 83

2-8-2-2 تقویت تحمل پذیری و صبر ……………………………………………………….. 83

2-8-3 رنگ سبز در سقاخانه …………………………………………………………………… 84

2-9 معرفی تعدادی از سقاخانه‌های معروف

2-9-1 سقاخانه عزیز الله …………………………………………………………………………. 90

2-9-2 سقاخانه سردر مجلسی …………………………………………………………………. 92

2-9-3 سقاخانه طوقچی …………………………………………………………………………… 93

2-9-4 سقاخانه آقا میرزا اسدالله روضاتی …………………………………………………. 95

2-9-5 سقاخانه در دشت ………………………………………………………………………… 97

2-9-6 سقاخانه حاج آقا شجاع …………………………………………………………………. 99

2-9-7 سقاخانه پنج شنبه دین ………………………………………………………………… 101

2-9-8 سقاخانه قدیمی رو به روی سردر مسجد جورجیو ………………………… 103

2-9-9 سقاخانه‌های درب امام ……………………………………………………………….. 105

2-9-9-1 سقاخانه دالان درب امام ………………………………………………………… 105

2-9-9-2 سقاخانه صحن شمالی درب امام …………………………………………….. 106

2-9-9-3 سقاخانه مجاور درب امام ……………………………………………………… 107

2-9-10 سقا خانه مسجد حكیم ………………………………………………………………. 108

2-9-11 سقا خانه هارونیه …………………………………………………………………….. 109

2-9-12 سقاخانه درب كوشك ……………………………………………………………….. 110

2-9-13 سقاخانه بیدآباد ……………………………………………………………………….. 110

2-9-14 سقاخانه حاج محمد جعفر ………………………………………………………….. 111

2-9- 15 سقاخانه قصر در دشت …………………………………………………………… 112

2-9-16 سقاخانه گرگ یراق …………………………………………………………………… 113

2-9-17 سقاخانه گذرهارونیه ………………………………………………………………… 114

2-9-18 سقاخانه حاج علی …………………………………………………………………….. 115

2-9- 19 سقاخانه آقانور ……………………………………………………………………….. 116

2-9-20 سقاخانه تركها …………………………………….117

2-9- 21 سقاخانه مسجد سید …………………………………….118

2-9-22 سقا خانه تاج الدین ………………………119

2-9-23 سقاخانه مسجد لبنان …………………………………..120

2-9- 24 سقاخانه مسجد ذكر الله ……………..121

 فصل سوم : مكتب سقا خانه

3-1 مكتب سقا خانه و پیدایش آن ……………… 122

3-2 هنرمندان مكتب سقا خانه ……………… 127

3-2-1 منصور قندریز …………………. 127

3-2-2 حسین زنده رودی …… 129

3-2-3 پرویز تناولی …………………..131

3-2-4 فرامرز پیل آرام …………133

3-2-5 ژازه طباطبایی ………………….. 134

3-2-6 جعفر روحبخش …………………….. 135

3-2-7 مسعود عربشاهی ……………………..135

3-2-8 ناصر اویسی ………………………….. 137

3-2-9 صادق تبریزی …………..138

3-3 تطبیق برخی آثار هنرمندان سقاخانه با ادعیه و طلسمات ……. 139

منابع ……………………165

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *