دسته: فنی و مهندسی

49 صفحه دانلود پاورپوینت نانو تكنولوژی

به طور كلی این فناوری عبارت از كاربرد ذرات در ابعاد نانو است یك نانومتر، یك میلیاردم متر است از دو مسیر به این ابعاد می توان دسترسی پیدا كرد یك مسیر دسترسی از بالا به پایین و دیگری طراحی و ساخت از پایین به بالا است