دسته: معماری

دانلود دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص 31 صفحه zip

دانلود دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص تحقیق دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص مقاله دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص

دانلود تحلیل فضا های شهری كاربری درمانی (بیمارستان) 61 ص 61 صفحه zip

دانلود تحلیل فضا های شهری كاربری درمانی ( بیمارستان) 61 ص تحقیق تحلیل فضا های شهری كاربری درمانی ( بیمارستان) 61 ص مقاله تحلیل فضا های شهری كاربری درمانی ( بیمارستان) 61 ص تحلیل فضا های شهری كاربری درمانی ( بیمارستان) 61 ص

دانلود بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص 21 صفحه zip

دانلود بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص تحقیق بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص مقاله بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص

دانلود تاریخچه معماری ایران و كشور های اسلامی 26 ص 28 صفحه zip

دانلود تاریخچه معماری ایران و كشور های اسلامی 26 ص تحقیق تاریخچه معماری ایران و كشور های اسلامی 26 ص مقاله تاریخچه معماری ایران و كشور های اسلامی 26 ص تاریخچه معماری ایران و كشور های اسلامی 26 ص

معماری سبز معماری پایدار 44 صفحه docx

معماری سبز (به انگلیسی Green Architecture) یا معماری پایدار یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در سال‌های اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار می باشد در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی است