دسته: مکانیک

30 صفحه ترجمه مقاله Three dimensional numerical analyses and optimization of offset strip-fin microchannel heat sinks

ترجمه مقاله در رشته مکانیک با عنوان Three dimensional numerical analyses and optimization of offset stripfin microchannel heat sinks (تحلیل عددی سه بعدی و بهینه سازی میکروکانال دارای چشمه حرارتی فین دار نواری شکل ) به طور کامل و در دو نسخه word pdf