برچسب گذاری توسط: برنامه سازی پیشرفته

پاورپوینت كتاب برنامه سازی پیشرفته 566 صفحه ppt

زبان C یک زبان همه منظوره است دستورالعمل‌های این زبان بسیار شبیه عبارات جبری و نحو آن شبیه جملات انگلیسی می باشد این امر سبب می‌شود که C یک زبان سطح بالا باشد که برنامه‌نویسی در آن آسان است