برچسب گذاری توسط: خصوصیات شیمیایی

دانلود مقاله بررسی خصوصیات شیمیایی خاكهای مناطق جنگی اطراف خرمشهر 20 صفحه doc

آلودگی محیط زیست در نتیجه وارد شدن مواد آلوده كننده به این بخش ایجاد میشود جنگ نیز یكی از منابع شدید آلودگی زیست محیطی آب و خاك میباشد استفاده وسیع از سلاح های جنگی اعم از گلوله های سربی، مواد منفجره، بمباران های هوائی، گلوله های توپ، سلاح های شیمیایی و بمب های شیمیاییمیكروبی و قطعا اثرات زیست محیطی مخربی را در پی خواهد داشت