برچسب گذاری توسط: خصوصیات ظاهری کبک

بررسی خصوصیات کبک چوکر (Alectoris Chukar) 15 صفحه doc

دردنیا گونه های متعددی از کبک وجود دارد که معروفترین آنها عبارتند از کبک چوکر (Alectoris Chukar) ، کبک صخره ای (Alectoris graeca) و کبک پاقرمز اروپایی (Alectoris rufa) البته همه کبک ها پاقرمر هستند گونه های موجود در کشور ما بیشتر از نوع چوکر (Chukar) میباشند