برچسب گذاری توسط: خطر انتشار بیماری مسری دامها

دانلود مقاله برنامه های واكسیناسیون گاوهای شیری و گوشتی 10 صفحه doc

بیماری های مسری تولیدات سودمند گوشتی و شیری دامها را تهدید می كند واكسیناسیون یك روش بسیار مهم در كنترل و جلوگیری از این بیماری ها می باشد اما به هر حال، یك برنامه ی واكسیناسیون جانشین خوبی برای تغذیه ی خوب، تهویه ی مناسب، اقدامات بهداشتی مؤثر و دیگر روشهائی كه برای مدیریت سلامت انجام می گیرد نمی تواند باشد