برچسب گذاری توسط: خط تولید کارامل

10 صفحه طرح توجیهی تولید کارامل 800 تن در سال

خلاصه طرح موضوع طرح تولید کارامل دستگاه صادره كننده مجوز وزارت صنایع و معادن ظرفیت اسمی تولیدات 800 تن در سال نوع تولیدات کارامل تعداد شاغلین 12 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح( ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 35043 سرمایه گذاری ثابت 15465 سرمایه در گردش 1766 درآمد سالیانه 12400 سود ویژه 9438 سال دو