برچسب گذاری توسط: روشهای‎ ‎آزمایش‎ ‎فرآورده‎ ‎های‎ ‎نفتی‎ ‎

87 صفحه جزوه مروری بر فرآیند پالایش نفت

مقدمه لزوم آشنایی پرسنل واحد تقطیر با اصول و مبانی پالایش نفت و آگاهی و درك عمیقتر از فرآیند تقطیر ( و به طور گسترده تر ، ‏فرآیند پالایش نفت خام ) ؛ ما را بر آن داشت تا به گردآوری مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز در این زمینه بپردازیم چرا كه ‏معتقدیم افزایش آگاهی افراد نسبت به فرآیند و تجهیزات مربوطه ، در بهبود راهبری و بهره برداری از تأسیسات و اف