برچسب گذاری توسط: سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

57 صفحه دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه واحد حافظه با 4096 کلمه 16 بیتی •ثبات های AR PC DR AC IR TR OUTR INPR SC •فلیپ فلاپ های I S E R IEN FGI FGO رمزگشای 3 به 8 اعمال و 4 به 16 زمانبندی •گذرگاه مشترک 16 بیتی •دروازه های منطقی کنترلی •جمع کننده و مدارهای منطقی که به ورودی AC وصل شده اند