برچسب گذاری توسط: فرصت برای مدیران برنامه ریزی

اصول انبارداری و انبارگردانی و آمیخته از انبارداری نوین 175 صفحه ppt

نیاز به موقع واحدها به کالا جلوگیری از افزایش بیش از اندازه کالاها جلوگیری از سفارشات مجدد تعیین میزان موجودی کالاهاوصرفه جوئی دربودجه خرید اطلاعات مدیریت تسهیل در انبارگردانی تسهیل در عملیات مالی بیمه و جلوگیری از خطرات احتمالی و تعیین به موقع خسارت جلوگیری از اتلاف و ضایعات و سرقت ارزش بالای سرمایه در گردش جلوگیری از توقف و رکود تول