برچسب گذاری توسط: محرک های فیزیکی و شیمیایی

21 صفحه دانلود پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک

احساس و ادراک در روانشناسی امروز امروزه ادراک حسی فرایندی است که از واقعین محرک های فیزیکی و شیمیایی محیط آغاز شده و با چگونگی واکنش موجود زنده و تجزیه و تحلیل روانی وی پایان می پذیرد