برچسب گذاری توسط: محل معادن سنگ آهن

84 صفحه پاورپوینت اجرای سازه های فولادی

مراحل تهیه آهن خام درکوره بلند 1 به منظوربالا بردن قابلیت فعل وانفعلات مورد نظر در کوره بلند سنگ آهن رادراندازه های کوچک خرد می کنند—دانه های ریزترازحد متعارف(پشت الک) را با خاکه ذغال درقسمت اگلومراسیون با حرارت دادن به صورت کلوخه در می آورند 2 باحرارت دادن ذغال سنگ درمحفظه های سربسته آنرا تبدیل به کک می نمایند