برچسب گذاری توسط: محیط داخلی سازمان

12 صفحه دانلود تحقیق اداره، سازمان و مدیریت

اداره به معنای عام، به كلیه فعالیتهایی اطلاق می‌شود كه برای نیل به هدف (اهداف) خاصی نیاز به همكاری دارد، و هر شخصی كه به هر یك از این فعالیتها اشتغال داشته باشد، در حقیقت به كار اداری مشغول است اداره وجه مشترك كلیه فعالیتهایی است كه در مدرسه، دانشگاه، پادگان نظامی، مغازه، بیمارستان، باشگاه ورزشی حزب سیاسی، هتل، فرودگاه و انجام می‌شود