برچسب گذاری توسط: محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین المللی

197 صفحه مجموعه استثنایی تئوری و کلیات بازاریابی بین المللی (word)،(ppt) در یک فایل

شرح مختصر هدف بازاریابی ، فروش فراوان است هدف، شناختن و درک مشتری به نحوی است که کالا یا خدمت ارایه شده دقیقاً متناسب باشد، به طریقی که کالا یا خدمات با نیازهای او منطبق گردد و کالاهای خود را به فروش رساند