برچسب گذاری توسط: مخازن سنگ

54 صفحه تحقیق ژئوترمال

این انرژی از ابتدای خلقت مورد استفاده انسان بوده است به این ترتیب كه از آن برای شستشو، پخت و پز، استحمام، كشاورزی و درمان بیماریها استفاده می شده است اسناد و مدارك موجود ثابت میكند كه ساكنان كشورهایی نظیر چین، ژاپن اسلند و نیوزلند در گذشته های دور از این انرژی استفاده می كردند در سال 1828 فردی به نام لار در للو در كشور ایتالیا برای تهیه اسیدبوریك