برچسب گذاری توسط: مدارس تحت نظر دولت در اوایل دوره سلجوقی

تحقیق مدرسه 82 صفحه doc

تاریخ نخستین گونه مدرسه را به طور خلاصه می‌توان مؤسسه‌ای برای آموزش عالی تعریف كرد كه در آن علوم سنتی اسلامی حدیث، تفسیر، فقه و جز آن – آموزش داده می‌شود این نوع مؤسسات آموزشی به طور مرسوم مسكونی هستند مدرسه، بر خلاف انواع عمده بناهای اسلامی، حاصل دست و پنجه نرم كردن فرهنگ نوپای اسلامی با تمدن‌های همجوار در آن قرن قرن اول هجری نیست آنگونه كه سنت‌