برچسب گذاری توسط: مدرسه نقاشی صفوی

نقاشی اصیل ایرانی 9 صفحه doc

ایران به دنیا یک هنر مخصوص را عرضه کرده است که در نوع خودش بی مانند است (Basil Gray ) تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد در غارهای استان لرستان تصاویر نقاشی شده از حیوانات و تصاویر کشف شده است نقاشیها بوسیله (WSemner) بر روی دیواره های ساختمانها در ملایر و فارس که به ۵۰۰۰ سال پیش تعلق دارند کشف شده است نقاشی های کشف شده در مناطق تپ

هنر نقاشی 17 صفحه doc

نقاشی عمل بکار بردن رنگ دانه محلول در یک رقیق کننده و یک عامل چسپاننده یک چسب ) بر روی یک سطح (نگهدارنده) مانند کاغذ ، بوم یا دیوار است این کار توسط یک نقاش انجام می شود این واژه بخصوص زمانی به کار می رود که این کار حرفه شخص مورد نظر باشد قدمت نقاشی در بین انسانها ، شش برابر قدمت استفاده از زبان نوشتاری است در قیاس با نقاشی ، طراحی ، سلسله عملیات