برچسب گذاری توسط: نمونه سوال امتحان پایان ترم هیدرولیک پیشرفته

5 صفحه یک سری نمونه سوال امتحان پایان ترم هیدرولیک پیشرفته

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحان پایان ترم هیدرولیک پیشرفته در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است 1 جریان حول اجسام 2 بیشترین نیروی دراگ 3 جریان سه بعدی تابع جریان ψ 4 توزیع سرعت در لوله 5 معادلات ناویراستوكس 6 تنش های متلاطم در معادلات ناویراستوكس 7 نقطه جدائی 8 تغییرات ارتفاع سطح آب 9 معادله توزیع سرعت را