برچسب گذاری توسط: نمونه گزارش کارآموزی

1 صفحه کارآموزی عمران با موضوع ساختمان اسکلت فلزی فولادی

این پروژه کارآموزی عمران دارای 3 بخش می باشد که مانند دیگر پروژه های کارآموزی عمران دارای گزارش کارآموزی عمران و پروژه کارآموزی همراه با جداول حضور و غیاب می باشد ویژگی این پروژه ورد بودن و قابل ویرایش بودن کلیه فایل های این پروژه است