برچسب گذاری توسط: نگاهی

نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی رشته کامپیوتر و IT

امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش مصنوعی و پایگاه داده، محققان یسیاری را به خود جذب کرده است در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی، استراتژیهای داده کاوی و داریم،