برچسب گذاری توسط: وظیفه اصلی مدیریت

44 صفحه دانلود پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی

عنوان شغلی هر مدیر یا عنوان هر واحد مشخص می شود بیانگر آنست كه چه واحدهایی در یك رویداد ورزشی وجود دارد بیانگر آنست كه در یك رویداد چه كسی مسئول چه كسی است خط فرماندهی را مشخص می كند هر فرد از جایگاه خویش در برگزاری رویداد آگاه می شود بیانگر آنست كه در برگزاری یك رویداد چه كسی به چه كسی گزارش می دهد